21th year with the love of chemistry ...

Agrocol PNTR kullanımı ile bitki yaprağı yüzeyinde su temasının arttırılması

Nilüfer çiçeği yaprağının yüzeyine su damlaları dokunduğunda, boncuklar oluşturur ve yuvarlanarak yol boyunca toz parçacıklarını toplar veya hızlıca uzaklaşır.

Bir gül yaprağı üzerindeki su damlacıkları da boncuklar oluşturur, ancak taç yaprağının yüzeyine tutturulmuş olarak kalır, dağılmaz ve temas yüzeyi azdır. 

Tarım ilaç veya gübrelerinin etkinliği için beklenen suyun ise, nilüfer çiçeğindeki gibi tam temas etmesi ve gül yaprağındaki gibi yaprakta buharlaşana kadar kalabilmesidir.

Bunun sağlanabilmesi için Agrocol uzmanları damlacıkların yaprak ile temas miktarını arttırıp, yüzeyden buharlaşması için Agrocol PNTR’yi geliştirdiler.

 

PNTR ile hem nilüfer yaprağına benzer şekilde su ile temas arttırılır, hem de gül yaprağına benzer iğne damlacıklarının arasının ıslanması sağlandı.

Böylece ilaçların su ile toprağa inmeden yaprakta uzun süre etkinliği arttırıldı.

Özellikle yaprak üstünde yaşayan tarım zararlıları için kullanılan ilaçların etkinliği arttırılır.

İlaçlı su, lotus yaprağı gibi, su itici veya süperhidrofobik (su sevmeyen) bir yaprak yüzeyine çarptığında, damlacıklar, işlenmiş ön camlardaki yağmura benzer şekilde kolayca geri teper. PNTR ile bu süperhidrofobik yüzeyler, su ile yüzey arasındaki kısa temas süresini uzatır.

Böylece, su ıslanabilen hidrofilik bir yüzeyle temas ettiğinde, yüzeye yayılır, su birikintisi oluşturmadan yüzeyde mikrofilm olarak kalır ve kolayca buharlaşarak ilacı yüzeyde daha uzun süre tutar.

PNTR, küçük alt süper ıslatıcı damlacıklar oluşturarak, süper ıslatma özelliklerine sahip bir yüzey oluşturmaktadır.